Model Birleşmiş Milletler (MUN) Nedir?
Model Birleşmiş Milletler, BM sisteminin bir simülasyonudur. 1945 yılında dünya ulusları tarafından kabul edilen BM şartıyla benimsenen uluslararası barışı koruma, ekonomik ve sosyal ilerleme, temel hak ve özgürlüklerin gelişimi ve benimsenmesi gibi amaç ve ilkeler etrafında; dünyanın tüm bölgelerindeki üniversitelerden gelen takımların katılımıyla, bütün ulusal kimliklerden sıyrılarak temsil edilecek ülkelerin büyükelçileri rollerinin üstlenilmesi ve dünya gündeminde yer alan başlıkların yer aldığı platformda söz konusu ülkenin ulusal çıkarlarının zedelenmemesi doğrultusunda sorunların tartışılarak genç bir bakış açısıyla çözümler üretilmesi ile gerçekleşir.
İşleyiş
MUN, farklı ülkelerden ve üniversitelerden katılan ortalama 6-22 kişilik delegasyonlardan oluşur. Her delegasyon, uyruğu bulunduğu ülke dışında BM üyesi 192 ülkeden seçecekleri herhangi bir ülke heyetini temsil eder. MUN gündemi ve çalışma prensipleri, BM sisteminin birebir aynısıdır. MUN; Genel Meclis (General Assembly), Ekonomik ve Sosyal Konsey (EcoSoc) ve üye ülkelerin niteliklerine göre katılımcı oldukları alt organizasyonlardan (Avrupa Birliği, Orta Doğu Zirvesi vb.) oluşur.
Aktivite Tarihi
11-15 Şubat 2004, Harvard University – Boston / Massachusetts, USA
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sn. Ahmet Necdet SEZER' in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu' ndaki konuşması.